تولدمامان کسرا و خودکسرا

خوب امروز تولدکسراجونو ومامانیشه شرمنده عکس نذاشتم باکامپیوترنیومدم انشاءا... در اولین فرصت میزارم عکساشو.

کسرای من برات ازخدای مهربون بهتربناروارزو میکنم

خندهات وشیطنت تمام زندگیه منه....هیچوقت مریض نشی....مامان کسرابرای تو وکسرا و بابای کسرا هم بهترینا رو میخوام.

سایتون بالاسرکسرا باشه همیشه.

شادوخوشبخت باشیدوسرزنده.....

/ 0 نظر / 45 بازدید