ثابت2

این پست ثابته 2یه چراچون سواله لطفا حدسی بگین منو آوا چه نسبتی داریم لطفا همشم بگین خخخخخخخخخخخ

ایناروخودم درستیدم خخخخخخخخخ:

اینم یزدان به درخواست مریمی و فائزه:

/ 7 نظر / 20 بازدید
فائزه

به به آقا یزدان! خوبن ایشون؟ دلم نیومد نظر نذارم باور کن! [نیشخند][چشمک][پلک]

مریم

د آخه دختر خوب من گفتم عکسی بزار صورتش کاملا مشخص باشه اینکه دودستش روصورتشه [وحشتناک]

علی

ارگ هم بلده بزنه؟؟؟

مریم

آوا نوه ی عمه اته کسرا نوهی عمه اته[اوغ][شکست][خوشمزه][خنده]

مریم

تازه کسرا نوه ی عموته[شرمنده][من نبودم][شوخی][زبان]

مریم

د آخه دختر خوب منکه همه ی فامیلاتونو میشناسم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

مریم

خوبه جلوت نشسته بودم اینارو میگی اگه نبودم چی میگفتی[گریه]