براش دعاکنین رها منو کشت

سلام العلیکم دوباره ....بازم معذرت موخوام ازهمه

این پست مال رهاست ...امیرعباس آپاندیس عود کرده رها داره ذجه میزنه واسش دعاکنین خداشفاش بده!!!!

الان ابهام و ایهام داشت جمله ی من!

/ 3 نظر / 9 بازدید
پگاه

اوخی....... باشه.... بی گناه...

رها

الهیییی بمیرم....... چه دردی کشیده بدبخت..... بی گناه......هیییییییی رو چشاش و زیرش سیاه شده.... دعا کنی واسشا.... جوجوم خوب شه.... دیدی تو مدرسه چه دپرس بودم...از سردرد دارم میترکیدم...