برای sa ba

اسم تو برای من مقدسه

تانفس توسینه پرپر میزنه

باورم کن که فقط باور تو 

میتونه قفل قفس رو بشکنه

منم و یک کوره راه ناگذیر

ای ستاره ی شب های مشرقی

پر پروازمنوازم نگیر.................

93/10/1

لطف کنین بگین این شعراز کیه؟

sa ba for taliya

/ 3 نظر / 32 بازدید
من هستم!!!!!!!

چمدونم از کیه از خودت که نی حافظ سعدی اینا که فک نکنم پروین اقتصادی????????!!!!!!!!!!!!! راستی منما اشتباه نگیری اسمم عوضش کردم

من هستم!!!!!!!

من که کلا فیلم نمیبینم فقط بیکار شدم میزنم پویا!!!!!!!

من هستم!!!!!!!

خوب دیگه خدانگهدارتون من خیلی زود رفتم باز بعد ازظهر وبت میام