پست برفی مخصوصه آواجونی

سیلاااااام

چه برفیه امرووووووووووز....این آوا خانمه ماییه این پست میخواستم یک دونه عکسشو بزارم اما اصلا دلم نیومد...
اینقدرکه توش جیگر شده کوشولوی من خیلی این عکساشو دوست دارم همین الانم مامان آواجونی واسم فرستاد دستش مرسی
خوب راجبه الینام بگم بچمونو کربلینا صدامیکنیم خخخخخخخخ
عکس ازش ندارم تازه باهاش صحبتم نکردم فقط بگم توحرم خیلی ورجه ورجه میکرد کوشولویه کربلایی...
خوب بریم سراغ عکسای آواخانومی:
نظریادتون نره
عجب هوایه سردی بااین برفاخداکنه بشینهلبخند
اینم بستنی ساز
هیچی صندلی راحتی نمیشهخجالت
این لباسم عزیزجون مامان مامان آوا بافته دستش میسیلبخند
نظریادتون نره
/ 5 نظر / 21 بازدید
m!6a

به بعضیا باس گفت : اگه نمیتونی ادم باشی جونور بی آزاری باش... عوض نمیشی؟خیالی نیست تعویض که میشی...

mostafa

چ خوشججلن اینااااااا.تو ی پا عکاسه حرفه ای شدی از بس عکس انداختیاااااا.محشرهه عکساشون