تشریح قلب در مدرسه

خوب این بخش مال زیسته.....

دراینجا ماتوی مدرسه تشریح قلب گوسفندو داشتیم ازخودمو دوستم متشکرم که خریدیم قلب هارو 9تاخریدیم خخنیشخندخندهقهقهه

نیشخندنیشخندنیشخند

بچه ها ببخشید که کیفیت خیلی خوب نیست چون اینارو ازروی فیلم عکس برداشتم آخه بیشترش فیلم بودینی اصن عکس نداشتم خیلی ولی خوش گذشت مخصوصا اینکه منو صبا روپوش پوشیده بود کارگردان بودیمنیشخندنیشخند

کامنت نفراموشیداااااااااااا خیلی کمه کامنتامممممممممممم

/ 4 نظر / 57 بازدید
مریم

منو فریما عکس میگرفتیم فعلا عکسا دست فریماست خودم قراره ازش بگیرم اگه خواستی بهت میدم

فائزه

هه دستا رو نیگا اه تشریح [خنثی]

parastoo

اییییششششش این قلبه واقعنی؟؟؟ اوا حالتون بد نشد؟؟؟ بدبخت گوسفنده قلبشو تیکه پاره کردین ک

رضا

عه عه من دل ندارم شما چطوری میتنید [زودباش]