خبرخووووووووش

تا حالاخبرررررر خیلی خوشی بوده حالتونو خیلییییی خوب کنه؟

خبرخوب ینی بهت زنگ بزنن بگن رفتنت کنسل شده.....

این بهترین خبره تو عمرمه ینی جدایی ازدوستاتعطیللللللللللللل...........

خیلی خوشحالم........

موفق باشین تا اول تیرماه

بازعکس اپلود نمیشه11!!!!

/ 5 نظر / 20 بازدید
کوله پشتی

چ قالب خوش رنگی نفسیییی [زبان][عینک][ماچ][پلک]

α¥êн ʝööñ§

به وب منم بیااااااااااااااااااااااااااااااااا[پلک]

سمانه

راستی کجا باید بری من نگرفتم؟[سوال]

کوله پشتی

سلام عزیزم..هنوزم نمیتونی آپلود کنی؟ بیا بگم چیکار کن[ماچ]