عمه و ابنبات چوبی

چقدر خوبه چقدر خوبه یک عمه ی مهربون داشته باشی که اندازه ی فرشته ها محبت داره عمه ی من یک دونه یک عمه عاشقم عاااااااااااشقش

الان تو اوج افسردگی من بیحالیم که حوصله ی خودمم ندارم یکدفعه عمه بیاد و بگه بیا برات جایزه خریدمممم!!!!

کی میگه من بزرگ شدم؟؟

من هنوزعاشق آبنبات چوبیم عاشق کپل خخخخخ

دفه ی پیش چون تو سرود سوم شده بودم برام کپل آوررده بود خخخخخ

این دفعه تو اوج ناراحتیم اومده برام آبنبات چوبی آورده عمه ی مهربونمم

برای اینکه تو لالایی اول شدم شعرام رفته تو دفتر پروین و برای اینکه بقول خودش بخندیم به شادی بچگونم ......

عمه عاشقتم عاشقتمممممممممممقلب

خوشگله نه؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
مریم

آقا من عمه ندارم عمه موخوام که برام آبنبات چوبی بخره[گریه]

فاطمه

تالی جون تنها تنها خوردی؟؟؟بی انصاف ی تعارف میزدی[ناراحت]