# عکس

اینم ازحیوونای ما

به به به به دوستای گل گل خودم خوفیددددددددددددددددددد؟ باز من اومدم بریم عکس نیگا کنیم: ایندفعه حیوواناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: خنثی خنثام: واقعاااااااااااااااااااااااااا: خدایی خوچگله: ها: واما شعارمن:
/ 8 نظر / 22 بازدید