# پدر

روزپدرمبارک وولادت حضرت علی(ع)

وظیفه خودم رو میدونم که روز پدر رو به:پدرخواندهپدر سوختهپدرام ایناپدر شعر پارسیبابالنگ درازباباطاهر عریانباباقورینه بابابیشین بینم باباابوظبیابولهولعلی بابا اق بابالیدی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 21 بازدید