# کسراکوشولوم

تولدمامان کسرا و خودکسرا

خوب امروز تولدکسراجونو ومامانیشه شرمنده عکس نذاشتم باکامپیوترنیومدم انشاءا... در اولین فرصت میزارم عکساشو. کسرای من برات ازخدای مهربون بهتربناروارزو میکنم خندهات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید