هرروزم شده فکرتو.......

هرچقدرنخوام بنویسم نمیتونم دلم گرفته.....خیلی غم دارم....دلتنگم....فشاررومه.....خستم....صداش توگوشمه....نمیدونم هیچی نمیدونم....دلم میخواد تاصبح باهاش حرف بزنم....اه لعنتیییییییی....

 

یه چیزایی توذهنم خوره جونم شده....گفنم شعرننوشتم اما امروزبادیدنش ........لعنت بهم.....لعنت....

 

 

 

هرروزم شده فکرتو......

 

 

 

 

یک چیزی توراه گلومه

یک چیزی که میشکنه منرو

همون که اروم میکنه

همون که گفت بهم نرو

 

آخ باصدات زنده شدم

هرشب صدات توگوشمه

اخ لعنتی روحم بودی

متحرکیم که افسرده شده

 

هرشب رو تخت درازمو

صدای خندهات میاد

دیوونم مامان برام

ازخداطلب صبرمیخواد

واای نفسم کم میاره

وقتی به تو فکرمیکنم

ازآسمونم تواین روزا

بارون میباره نم و نم

 

بغضم دیگه نمیشکنه

اونم لج کرده بادلم

انگار میخواد ثابت کنه

که اره منم چه عادلم

 

 

فقط دلم میخواد برم

محوبشمو محوبشم

خستم ازنبودنت

خستم....اره نمیخوام باشم

اخ که اگه......

هرروزم شده.....

شده.....فکرتو.....

هرروزمممممم.......T_T

 

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
محمدحسین

از لحاظ فنی بهترین ترانته. فقط... آخرش اشکال داره.

رضا

الان این شعره جملست وصیته چیه دقیقا بگو من که نفهمیدم خخخخخخخخخخخخ